+36 1 356 2440 [email protected]
Menü

Nevelési Elveink

Hisszük, hogy nyugodt, derűs, szeretetteljes, vidám légkörben felnövő gyermekből válik boldog, kiegyensúlyozott, másokat megértő, nyitott, segítőkész, aktív és kreatív iskolás, felnőtt.

Legfontosabbnak tekintjük a biztonságot nyújtó környezetet, melyben a felnőttek a legteljesebb odafigyeléssel óvják, vigyázzák a kisgyermekek mindennapjait.

Számunkra minden kisgyermek egy egyedi, különös önálló személyiség, ebből adódóan egyéni bánásmódot, saját fejlődési ütemének megfelelő differenciált fejlesztést igényel, és ez minden érte tevékenykedő felnőtt számára kötelező érvényű.

Óvodánk, óvodai nevelésünk célja, hogy a nemzetközi, multikulturális közegből érkező gyermekek egy intézményben történő együtt nevelésével, az emberi együttélés, az összetartozás, a más kultúrák, szokások megismerésére és tiszteletére, a közös emberi értékek megalapozására, a környezettudatos életre neveljük gyermekeinket. Alapelveink megvalósítását, megvalósulását segíti a sok játék és mozgás, a szülők és pedagógusok együttműködése, egymás és a gyermekek tiszteletben tartása.

Azok a nevelési feladatok, amelyek biztosítják a gyermekek fejlődését, közösségi életre felkészítését és a hátrányos helyzetben lévők felzárkóztatását:

  • A nevelésben a fokozatosság, folyamatosság, játékosság elvének alkalmazása;
  • Az egyéni fejlesztésben az adottság, az életkori sajátosságok figyelembevétele;
  • A kétnyelvű nevelés arányának, tartalmának, módszereinek megtervezése;
  • Jó légkörű beszédkedv teremtő kapcsolatrendszer kiépítése;
  • Az óvodai élet ideje alatt a gyermekek iskolai élete való felkészítése;
  • A nemzetközi gyermekcsoportban az eltérő kulturális és nevelési háttér sajátosságaiból fakadó különbözőségek tiszteletben tartása és tartatása:

A gyermekvédelemmel kapcsolatos pedagógiai tevékenységet,
A szülő, a gyermek és az óvodapedagógusok együttműködésének formáit, továbbfejlesztésének lehetőségeit,
A nemzeti, vagy etnikai kisebbségi óvodai nevelésben részt vevő óvoda esetén a kisebbség kultúrájának és nyelvének ápolásával kapcsolatos feladatokat,
Az óvodában folyó nevelőmunka ellenőrzése, mérési, értékelési és minőségbiztosítási rendszerét.

Kapcsolat

  • Ez a mező az érvényesítéshez van és üresen kell hagyni.