Menü

Nevelési elveink

Hisszük, hogy nyugodt, derűs, szeretetteljes, vidám légkörben felnövő gyermekből válik boldog, kiegyensúlyozott, másokat megértő, nyitott, segítőkész, aktív és kreatív iskolás, felnőtt.

Legfontosabbnak tekintjük a biztonságot nyújtó környezetet, melyben a felnőttek a legteljesebb odafigyeléssel óvják, vigyázzák a kisgyermekek mindennapjait.

Számunkra minden kisgyermek egyedi, önálló személyiség, ebből adódóan egyéni bánásmódot, saját fejlődési ütemének megfelelő differenciált fejlesztést igényel, és ez minden érte tevékenykedő felnőtt számára kötelező érvényű.

Óvodánk, óvodai nevelésünk célja, hogy a nemzetközi, multikulturális közegből érkező gyermekek egy intézményben történő együtt nevelésével, az emberi együttélés, az összetartozás, a más kultúrák, szokások megismerésére és tiszteletére, a közös emberi értékek megalapozására, a környezettudatos életre neveljük gyermekeinket. Alapelveink megvalósítását, megvalósulását segíti a sok játék és mozgás, a szülők és pedagógusok együttműködése, egymás és a gyermekek tiszteletben tartása.

A nevelési feladatok, amelyek biztosítják a gyermekek fejlődését, közösségi életre való felkészítését és a hátrányos helyzetben lévők felzárkóztatását:

  • A nevelésben a fokozatosság, folyamatosság, játékosság elvének alkalmazása;
  • Az egyéni fejlesztésben az adottság, az életkori sajátosságok figyelembevétele;
  • A kétnyelvű nevelés arányának, tartalmának, módszereinek megtervezése;
  • Jó légkörű, beszédkedvteremtő kapcsolatrendszer kiépítése;
  • Az óvodai élet ideje alatt a gyermekek iskolai élete való felkészítése;
  • A nemzetközi gyermekcsoportban az eltérő kulturális és nevelési háttér sajátosságaiból fakadó különbözőségek tiszteletben tartása és tartatása:

Nagy figyelmet fordítunk az alábbiakra:

  • A gyermekvédelemmel kapcsolatos pedagógiai tevékenységre;
  • A szülő, a gyermek és az óvodapedagógusok együttműködésének formáira, továbbfejlesztésének lehetőségeire;
  • A nemzeti, vagy etnikai kisebbségi óvodai nevelésben részt vevő óvoda esetén a kisebbség kultúrájának és nyelvének ápolásával kapcsolatos feladatokra;
  • Az óvodában folyó nevelőmunka ellenőrzésére, mérésére, értékelési és minőségbiztosítási rendszerére.