Select Page

gyermek idegen nyelvi fejlődése már az óvodában megkezdődhet. A korai években elkezdett nyelvtanulás szinte magától megy!

Az óvodás korú gyermekek még tanulják a beszédet, folyamatosan fejlődnek a nyelvi készségeik, a többi készségükkel párhuzamosan. A nyelvtanulásra ma már mindenkinek szüksége van, csak profitálni lehet belőle. Az tény, hogy a tanulás idősebb korban már nem megy olyan sikeresen. A kicsi gyerekek javára válik a korai években elkezdett oktatás, így a gyermek idegen nyelvi fejlődésére is érdemes minél előbb hangsúlyt fektetni. A 2-4 éves kor kiemelt jelentőséggel bír a nyelv szempontjából és a gyermek idegen nyelvi fejlődése miatt is.

Az oktatás módja, minősége is legalább olyan fontos az eredmények szempontjából, mint a kezdete. Az óvodai környezetben, képzett óvónők felügyelete és szerető gondoskodása mellett a kicsik játéknak fogják fel a mondókák, versek, mesék elsajátítását és velük együtt egy második nyelv megtanulását. Az óvodai környezetben a gyermek idegen nyelvi fejlődése nem alkalmakra korlátozódik, hanem mindennapos, a gyermek számára megszokottá és természetessé válik.

gyermek idegen nyelvi fejlődése ebben a korban ösztönös, gondolkodás, magolás helyett egyszerűen megjegyzi a játék közben elismételt szavakat, kifejezéseket. Amit az óvodában elsajátított, azt a későbbiekben, az iskolában majd újra elő tudja venni és alkalmazni, így nem az elejéről kell kezdenie a nyelvtanulást. Lényeges megjegyezni a nyelvtanulás és a nyelv elsajátítása közötti különbséget. Az óvodás korú gyerekek esetében tehát az utóbbi történik egy két tannyelvű környezetben.

A budapesti idegennyelvű intézményünkben szakmailag kiemelkedő, a gyermekek boldogságát és fejlődését is fókuszba állító tevékenységek segítik a gyermekek idegen nyelvi fejlődését. Egy ilyen intézményből a gyerekek már komoly előnnyel felvértezve indulhatnak tovább az általános iskolába, ahol a komoly tanulás veszi kezdetét. Az óvodában, bölcsődében zajló foglalkozásokról szívesen nyújtunk felvilágosítást a szülőknek személyesen vagy az elérhetőségeken is.